รอบหมุนนาฬิกา

เราจัดทำตารางรอบหมุนนาฬิกา ที่จะช่วยให้ท่านปรับตั้งกล่องหมุนให้เหมาะสมกับนาฬิกาของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน

รอบหมุน

ModelMovement Or CaliberTurn DirectionTurns Per Day
* Patek Calibre 12/600ATCalibre 12/600ATBoth800
* Patek Calibre 26-330Calibre 26-330CCW800
* Patek Calibre 27/460Calibre 27/460Both800
* Patek Calibre 28/255Calibre 28/255Both800
* Patek Calibre 31-260 REG QACalibre 31-260 REG QACCW800
* Patek Calibre 1-350Calibre 1-350CCW800
* Patek Calibre 240Calibre 240CCW800
* Patek Calibre 310Calibre 310CW800
* Patek Calibre 315Calibre 315CCW800
* Patek Calibre 324Calibre 324CCW800
* Patek Calibre 330Calibre 330CCW800
* Patek Calibre 335Calibre 335CW800
* Patek Calibre 350Calibre 350Both800
* Patek Calibre AL 30-660 S C FUSCalibre AL 30-660 S C FUSCW800-1000
* Patek Calibre CH 28-520Calibre CH 28-520CCW800
* Patek Calibre R CH 27 PS QICalibre R CH 27 PS QICW800
* Patek Calibre R27Calibre R27CW800
3710/1A Nautilus330 SC 1ZRCCW800
3711/1 G Nautilus315 SCCCW800
3712/1 Nautilus240 PS IRM C LUCCW800
3712/1A Nautilus240 PS IRM C LUCCW800
3738/100 Golden Ellipse240CCW800
3738/100G Golden Ellipse240CCW800
3738/100J Golden Ellipse240CCW800
3738/100R Golden Ellipse240CCW800
3800/1 Nautilus (1991+)330 SCCCW800
3800/1A Nautilus (1991+)330 SCCCW800
3800/1JA Nautilus (Prior to 1991)335 SCCW800
3802/200 Calatrava315 SCCCW800
3940 Perpetual Calendar240 QCCW800
3974 Perpetual Calendar Minute RepeaterR 27 QCW800
3979H Perpetual Calendar Minute RepeaterR 27 PSCW800
3998 Calatrava315 SCCCW800
4899/901G Calatrava240CCW800
4936 Ladies’ Complicated315 S QA LUCCW800
4936G Ladies’ Complicated315 S QA LUCCW800
4936J Ladies’ Complicated315 S QA LUCCW800
4936R Ladies’ Complicated324 S QA LUCCW800
4937G Ladies’ Complicated315 S QA LUCCW800
4937R Ladies’ Complicated324 S QA LUCCW800
4978/400G Calatrava240CCW800
5000 Calatrava240 PSCCW800
5013 Grand ComplicationsR 27 PS QRCW800
5013G Grand ComplicationsR 27 PS QRCW800
5013J Grand ComplicationsR 27 PS QRCW800
5013P Grand ComplicationsR 27 PS QRCW800
5013R Grand ComplicationsR 27 PS QRCW800
5015 Power Reserve Moon Phase240CCW800
5026P Calatrava240 PSCCW800
5030 Gondolo / Golden Ellipse315 SCCCW800
5030/22 Gondolo / Golden Ellipse315 SCCCW800
5033/100P Men Grand ComplicationsR 27 PS QACW800
5033P Grand Complications – Exceptional WatchesR 27 PS QACW800
5035 Mens’ Complicated315 S QA 24HCCW800
5036/1 Mens’ Complicated315 S IRM QA LUCCW800
5037/1 Mens’ Complicated315 S QA 24HCCW800
5039 Perpetual Calendar240 QCCW800
5040 Perpetual Calendar240 QCCW800
5041 Grand Complications240 QCCW800
5050J Perpetual Calendar315 S QRCCW800
5053 Calatrava315 SCCCW800
5054 Power Reserve Moon Phase240 PS IRM C LUCCW800
5055 Power Reserve Moon Phase240 PS IRM C LUCCW800
5056P Mens’ Complicated315 S IRM QA LUCCW800
5059 Perpetual Calendar315 S QRCCW800
5060A Aquanaut330 SCCCW800
5062/450R-001 AquanautCalibre 324CCW800
5065 Aquanaut315 SCCCW800
5065/1A Aquanaut315 SCCCW800
5065A Aquanaut315 SCCCW800
5065J Aquanaut315 SCCCW800
5066 Aquanaut330 SCCCW800
5066/1A Aquanaut330 SCCCW800
5066A Aquanaut330 SCCCW800
5067A Aquanaut330 SCCCW800
5068R Ladies’ Aquanaut Luce324 SCCCW800
5069G Aquanaut330 SCCCW800
5069R Ladies Aquanaut324 S CCCW800
5072G Ladies Aquanaut324 S CCCW800
5072R Aquanaut324 S CCCW800
5073P Men Grand ComplicationsR 27 QCW800
5074 Grand ComplicationsR 27 QCW800
5074P Grand ComplicationsR 27 QCW800
5074R Grand ComplicationsR 27 QCW800
5078G Grand ComplicationsR 27 PSCW800
5078P Grand ComplicationsR 27 PSCW800
5079 Perpetual CalendarR 27 PSCW800
5085/1A Power Reserve Moon Phase240 PS IRM C LUCCW800
5088/100P Calatrava240CCW800
5102 Grand Complications – Celestial240 LU CLCCW800
5102PR Grand Complications – Celestial240 LU CLCCW800
5104P Grand Complications – Exceptional WatchesR 27 PS QR LUCW800
5107 Calatrava315 SCCCW800
5107/1 Calatrava315 SCCCW800
5108 Calatrava315 SCCCW800
5110 World Time240 HUCCW800
5117 Calatrava315 SCCCW800
5118 Calatrava315 SCCCW800
5118P Calatrava324 SCCCW800
5120 Calatrava240CCW800
5120/1 Calatrava240CCW800
5120/1G Calatrava240CCW800
5120/1J Calatrava240CCW800
5120G Calatrava240CCW800
5120J Calatrava240CCW800
5123G Men ComplicationsR 27 PS QRCW800
5125 Annual Calendar – 125th Anniversary Wempe315 S QACCW800
5127 Calatrava315 SCCCW800
5127/1G Calatrava315 SCCCW800
5127/1J Calatrava315 SCCCW800
5127G Calatrava324 SCCCW800
5127J Calatrava324 SCCCW800
5127R Calatrava324 SCCCW800
5130/1G Men Complications240 HUCCW800
5130/1R Men Complications240 HUCCW800
5130G World Time240 HUCCW800
5130J Men Complications World Time240HUCCW800
5130P World Time240 HUCCW800
5130R World Time240 HUCCW800
5131/1P Complications240 HUCCW800
5131G World Time240 HUCCW800
5131J World Time240 HUCCW800
5135G Gondolo Calendario324 S QA LU 24HCCW800
5135J Gondolo Calendario324 S QA LU 24HCCW800
5135P Gondolo Calendario324 S QA LU 24HCCW800
5135Q Gondolo Calendario324 S QA LU 24HCCW800
5135R Gondolo Calendario324 S QA LU 24HCCW800
5136/1 Mens’ Complicated – Perpetual Calendar240 QCCW800
5139G Grand Complications240 QCCW800
5140 Grand Complications240 QCCW800
5140G Grand Complications240 QCCW800
5140J Grand Complications240 QCCW800
5140P Grand Complications240 QCCW800
5140R Grand Complications240 QCCW800
5146 Annual Calendar315 S IRM QA LUCCW800
5146/1G Annual Calendar315 S IRM QA LUCCW800
5146/1J Annual Calendar315 S IRM QA LUCCW800
5146/1R Men Complications324 S IRM QA LUCCW800
5146G Mens’ Complicated – Annual Calendar324 S IRM LUCCW800
5146J Mens’ Complicated – Annual Calendar324 S IRM LUCCW800
5146P Annual Calendar315 S IRM QA LUCCW800
5146R Mens’ Complicated – Annual Calendar324 S IRM LUCCW800
5147G Annual Calendar315 S IRM QA LUCCW800
5153G Calatrava324 S CCCW800
5153J Calatrava – Officer324 S CCCW800
5159G Grand Complications324 S QRCCW800
5159J Grand Complications324 S QRCCW800
5159R Grand Complications324 S QRCCW800
5160/500G Grand Complications324 S QRCCW800
5160G Grand Complications324 S QRCCW800
5160J Grand Complications324 S QRCCW800
5160R Men Grand Complications324 S QRCCW800
5164A Aquanaut24 S C FUSCCW800
5164R Aquanaut324 S C FUSCCW800
5165A Aquanaut324 S CCCW800
5167/1A Aquanaut324 S CCCW800
5167A Aquanaut324 S CCCW800
5167R Aquanaut324 S CCCW800
5168G Aquanaut324 S CCCW800
5178G Grand ComplicationsR 27 PSCW800
5180/1G Mens’ Complicated240 S Q UCCW800
5180/1R Complications240 S Q UCCW800
5205G Mens’ Complicated324 S QA LU 24HCCW800
5205R Men Complications324 S QA LU 24HCCW800
5208P Men Grand ComplicationsR CH 27 PS QICW800
5208R Grand ComplicationsR CH 27 PS QICW800
5212A Complications26-330 S C J SECCW800
5213G Men Grand ComplicationsR 27 PS QRCW800
5227G Men Calatrava324 S CCCW800
5227J Men Calatrava324 S CCCW800
5227R Men Calatrava324 S CCCW800
5230G Complications240 HUCCW800
5230R Complications240 HUCCW800
5231J Complications240 HUCCW800
5235/50R Complications31-260 REG QACCW800
5235/50R Complications31-260 REG QACCW800
5235G Men Complications31-260 REG QACCW800
5250 Mens’ Complicated315CCW800
5296 Calatrava324 S CCCW800
5296G Calatrava324 S CCCW800
5296R Calatrava324 S CCCW800
5297G Calatrava324 S CCCW800
5298P Calatrava324 S CCCW800
5327G Grand Complications240 QCCW800
5327J Grand Complications240 QCCW800
5327R Grand Complications240 QCCW800
5350 Mens’ Complicated324 S IRM QA LUCCW800
5374P Grand ComplicationsR 27 QCW800
5396/1G Men Complications324 S QA LU 24HCCW800
5396/1R Men Complications324 S QA LU 24HCCW800
5396G Mens’ Complicated – Annual Calendar324 S QA LU 24HCCW800
5396R Mens’ Complicated – Annual Calendar324 S QA LU 24HCCW800
5450324 S IRM QA LUCCW800
5496P Men Grand Complications324 S QRCCW800
5496R Grand Complications324 S QRCCW800
5520P Grand Complications Alarm Travel TimeAL 30-660 S C FUSCCW800-1000
5524G Complications324 S C FUSCCW800
5524R Complications324 S C FUSCCW800
5531R Grand ComplicationsR H 27 HUCW800
5711/1A Nautilus315 SCCCW800
5711/1A Nautilus26-330 S CCCW800
5711/1R Nautilus26-330 S CCCW800
5712/1A Nautilus240 PS IRM C LUCCW800
5712G Nautilus240 PS IRM C LUCCW800
5712GR Nautilus240 PS IRM C LUCCW800
5712R Nautilus240 PS IRM C LUCCW800
5713/1G Nautilus324 S CCCW800
5719/10G Nautilus324 S CCCW800
5719/1G Nautilus324 S CCCW800
5722G Nautilus240 PS IRM C LUCCW800
5724G Nautilus240 PS IRM C LUCCW800
5724R Nautilus240 PS IRM C LUCCW800
5726/1A Nautilus324 S QA LU 24HCCW800
5726A Nautilus324 S QA LU 24HCCW800
5738/50P Golden Ellipse 50th Anniversary240CCW800
5738P Golden Ellipse240CCW800
5738R Golden Ellipse240CCW800
5740/1G Nautilus240 QCCW800
5800 Nautilus330 SCCCW800
5930G ComplicationsCH 28-520 HUCCW800
5940J Men Grand Complications240 QCCW800
5960/01G ComplicationsCH 28-520 IRM QA 24HCCW800
5960P Mens’ ComplicatedCH 28-520 IRM QA 24HCCW800
5960R Men ComplicationsCH 28-520 IRM QA 24HCCW800
5961P Men ComplicationsCH 28-520 IRM QA 24HCCW800
5961R ComplicationsCH 28-520 IRM QA 24HCCW800
5968A AquanautCH 28-520 CCCW800
5980/1A NautilusCH 28-520 CCCW800
5980/1AR Men NautilusCH 28-520CCCW800
5980/1R Men NautilusCH 28-520CCCW800
5980R NautilusCH 28-520 CCCW800
5990 NautilusCH 28-520 C FUSCCW800
6000 Calatrava240 PS CCCW800
6000G Calatrava240 PS CCCW800
6000R Calatrava240 PS CCCW800
6006G Calatrava240 PS CCCW800
6102 Men Grand Complications240 LU CL CCCW800
6102P Men Complications Celestial240 LU CL CCCW800
6102R Grand Complications Celestial240 LU CL CCCW800
6104G Grand Complications – Celestial240 LU CL CCCW800
6104R Grand Complications Celestial240 LU CL CCCW800
7000R Ladies’ Grand ComplicationsR 27 PSCW800
7008/1A Ladies’ Nautilus324 SCCCW800
7014/1G Ladies Nautilus324 S CCCW800
7014/1R Ladies Nautilus324 S CCCW800
7018/1A Ladies Nautilus324 S CCCW800
7021/1G Ladies’ Nautilus324 SCCCW800
7021/1R Ladies Nautilus Diamond Set324 S CCCW800
7118/1200A Nautilus324 S CCCW800
7118/1200R Nautilus324 S CCCW800
7118/1A Nautilus324 S CCCW800
7118/1R Nautilus324 S CCCW800
7130G Ladies’ Complicated Watches (World Time)240 HUCCW800
7130R Ladies Complications World Time240HUCCW800
7140G Grand Complications240 QCCW800
7140R Ladies’ Grand Complications240 QCCW800
7200/200R Calatrava240CCW800
7200R Ladies Calatrava240CCW800
7234R Complications324 S C FUSCCW800
7300/1200A Twenty-Four324 S CCCW800
7300/1200R Twenty-Four324 S CCCW800
7300/1201R Twenty-Four324 S CCCW800
7300/1450R-001 Twenty-Four324 SCCW800
ModelMovement Or CaliberTurn DirectionTurns Per Day
DaytonaCosmograph 4130Both650-800
GMT Master I – 16700Caliber 3135Both650-800
Most Rolex AutomaticsMost Rolex MovementsBoth650
Oyster Perpetual Yacht-Master IIRolex 4160TBDTBD
SubmarinerRolexBoth650
ModelMovement Or CaliberTurn DirectionTurns Per Day
12518 ROYAL OAK 125th AnniversaryCaliber 2120Both800
12530 ROYAL OAK 125th AnniversaryCaliber 2120800
14202 ROYAL OAK JumboCaliber 2120Both800
14358 ROYAL OAK JumboCaliber 2121Both800
14470 ROYAL OAK Automatic – DateCaliber 2130CW800
14486 ROYAL OAK Automatic – DateCaliber 2131CW800
14487 ROYAL OAK Automatic – DateCaliber 2130CW800
14587 ROYAL OAK Automatic – DateCaliber 2130CW800
14682 CLASSICCaliber 2121Both800
14790 ROYAL OAK AutomaticCaliber 2125 or 2225Both800
14790 ROYAL OAK Nick Faldo Special SeriesCaliber 2225Both800
14800 ROYAL OAK Automatic – DateCaliber 2225Both800
14802 ROYAL OAK Jumbo JubileeCaliber 2121Both800
14813 ROYAL OAK Automatic – Date / DiamondsCaliber 2225Both800
14891 ROYAL OAK Automatic – DateCaliber 2225Both800
14908 MILLENARY Automatic – Day/DateCaliber 2225Both800
14990 ROYAL OAK Automatic – FoundationCaliber 2225Both800
15000 ROYAL OAK Automatic – DateCaliber 2140Both800
15002 ROYAL OAK JumboCaliber 2121Both800
15010Caliber 2140Both800
15016 MILLENARY Automatic – DateCaliber 2125Both800
15049 MILLENARY Automatic – Day/DateCaliber 2225Both800
15051 MILLENARY Automatic – Day/DateCaliber 2225Both800
15070 ROYAL OAK Automatic Ltd. Ed. – Sydney to HobartCaliber 2225Both800
15087 MILLENARY Automatic – Gem-SetCaliber 2325CCW800
15090 ROYAL OAK Ltd. Ed. – Nick FaldoCaliber 2225Both800
15091 CANAPE AutomaticCaliber 2140Both800
15097 ROYAL OAK Ltd. Ed. – MizunoCaliber 2225Both800
15100 ROYAL OAK – FoundationCaliber 2225Both800
15107 MILLENARY Automatic – Gem-SetCaliber 2225Both800
15109 MILLENARY Automatic – Gem-SetCaliber 2225800
15120 JULES AUDEMARS 3120 Classic/GlobeCaliber 3120Both600
15121 EDWARD PIGUET Automatic – RectangularCaliber 2140Both800
15128 ROYAL OAK Automatic – Jumbo ItaliaCaliber 2121Both800
15130 ROYAL OAK OFFSHORE BaguetteCaliber 2325CCW800
15134 EDWARD PIGUET Watch Date / Centre SecondsCaliber 2140Both800
15135 JULES AUDEMARS Selfwinding WatchCaliber 3120Both600
15136 ROYAL OAK Jumbo SkeletonCaliber 2120Both800
15140 JULES Audemars Selfwinding WatchCaliber 3120Both600
15154 ROYAL OAK TuxedoCaliber 2120Both800
15157 JULES AUDEMARS Self WindingCaliber 3120Both600
15158 JULES AUDEMARS Self WindingCaliber 3120Both600
15159 JULES AUDEMARS Self WindingCaliber 3120Both600
15160 TRADITION Ultra-Thin Selfwinding WatchCaliber 2120Both800
15161 MILLENARY Quincy Jones WatchCaliber 3120Both600
15170 JULES AUDEMARS Self WindingCaliber 3120Both600
15171 JULES AUDEMARS Self WindingCaliber 3120Both600
15190 ROYAL OAK Nick Faldo Special SeriesCaliber 2225Both800
15202 ROYAL OAK JumboCaliber 2121Both800
15202 ROYAL OAK Selfwinding 39mmCaliber 2121Both800
15203 ROYAL OAK Openworked Extra Thin 39mmCaliber 5122Both800
15300 ROYAL OAK Automatic – Day/DateCaliber 3120Both600
15305 ROYAL OAK Selfwinding 39mmCaliber 3129Both600
15311 ROYAL OAK Ltd. Ed. – King of Thailand’s 80th AnniversaryCaliber 3120Both600
15313 ROYAL OAK Ltd. Ed. – Al NaboodahCaliber 3120Both600
15320 MILLENARY Date / Centre SecondsCaliber 3120Both600
15325 MILLENARY PianoforteCaliber 3120Both600
15327 MILLENARY BaguetteCaliber 3120Both600
15340 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Scuba WempeCaliber 2325CCW800
15350 MILLENARY 4101Caliber 4101Both600
15400 ROYAL OAK Selfwinding 41mmCaliber 3120Both600
15450 ROYAL OAK Selfwinding 37mmCaliber 3120Both600
15451 ROYAL OAK Selfwinding 37mmCaliber 3120Both600
15701 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – ScubaCaliber 2325CCW800
15702 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Scuba BartorelliCaliber 2325CCW800
15703 ROYAL OAK OFFSHORE DiverCaliber 3120Both600
25402 ROYAL OAK JumboCaliber 2121Both800
25572 ROYAL OAK Day DateCaliber 2124/2810Both800
25594 ROYAL OAK Moonphase CalendarCaliber 2385CW800
25636 ROYAL OAK Perpetual SkeletonCaliber 2120/2801Both800
25654 ROYAL OAK Automatic Perpetual CalendarCaliber 2120/2802Both800
25671IO ROYAL OAK OFFSHORE Grande Complication Titane Ltd. EditionCaliber 2885CCW700
25685Caliber 2129/2845Both800
25686 ROYAL OAK Automatic Perpetual CalendarCaliber 2120/2802Both800
25721 ROYAL OAK OFFSHORE ChronographCaliber 2226/2840Both800
25730 ROYAL OAK Automatic Time Zones (Dual Time)Caliber 2129/2845 or 2229/2845Both800
25757 ROYAL OAK Dual TimeCaliber 2229/2845Both800
25770 ROYAL OAK OFFSHORE ChronographCaliber 2226/2840Both800
25770 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – End of DaysCaliber 2226/2840Both800
25770 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Inaugural Special EditionCaliber 2226/2840Both800
25777 MILLENARY Automatic Perpetual CalendarCaliber 2120/2801Both800
25778 MILLENARY Automatic Dual TimeCaliber 2129/2845 or 2226/2840Both800
25779 EDWARD PIGUET Automatic Perpetual CalendarCaliber 2124/2810Both800
25779 MILLENARY Automatic Day DateCaliber 2124/2810Both800
25800 ROYAL OAK Automatic Perpetual CalendarCaliber 2141/2806Both800
25807 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph – 18K YGCaliber 2127/2827Both800
25808 ROYAL OAK OFFSHORE Full CalendarCaliber 2127/2827Both800
25810 ROYAL OAK Perpetual 120th AnniversaryCaliber 2120/2801Both800
25816 MILLENARY Automatic JoallerieCaliber 2127/2827Both800
25820 ROYAL OAK Automatic Perpetual CalendarCaliber 2120/2802Both800
25822 MILLENARY Automatic ChronographCaliber 2126/2840Both800
25829 ROYAL OAK Skeleton Perpetual CalendarCaliber 2120/2802Both800
25842 CLASSIC Clois De ParisCaliber 2120/2802Both800
25853 EDWARD PIGUET Automatic – PerpetualCaliber 2141/2806Both800
25854 ROYAL OAK OFFSHORE Automatic Perpetual CalendarCaliber 2126/2839 or 2226/2839Both800
25859 JULES AUDEMARS Automatic ChronographCaliber 2226/2841Both800
25860 ROYAL OAK Automatic ChronographCaliber 2385CW800
25862 ROYAL OAK OFFSHORE ChronographCaliber 2226/2840Both800
25863 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph Ltd. Ed. – T3Caliber 2226/2840Both800
25865 MILLENARY Star WheelCaliber 2224/2811Both800
25865 ROYAL OAK Grande ComplicationCaliber 2885CCW700
25866 JULES AUDEMARS Grande ComplicationCaliber 2885CCW700
25866 ROYAL OAK Grande ComplicationCaliber 2885CCW700
25870 EDWARD PIGUET Chronograph Rectangular (2004)Caliber 2385CW800
25872 MILLENARY Automatic Day Date MoonCaliber 2224/2825Both800
25873 JULES AUDEMARS Minute TourbillonCaliber 2875BothTBD
25897 MILLENARY Automatic Chronograph (2005)Caliber 2226/2840Both800
25898 MILLENARY Star WheelCaliber 2224/2811Both800
25911 EDWARD PIGUET Automatic Perpetual CalendarCaliber 2141/2806Both800
25919 JULES AUDEMARS Equation of TimeCaliber 2120/2808Both800
25919 JULES AUDEMARS Time-Zones MetropolisCaliber 2120/2804Both800
25920 ROYAL OAK Automatic Annual CalendarCaliber 2224/2814Both800
25925 EDWARD PIGUET Automatic Chronograph – Rectangular (2004)Caliber 2385CW800
25934 JULES AUDEMARS Equation of TimeCaliber 2120/2808Both800
25940 ROYAL OAK OFFSHORE ChronographCaliber 2326/2840CCW800
25940 ROYAL OAK OFFSHORE ChronographCaliber 2226/2840Both800
25948 JULES AUDEMARS Grande ComplicationsCaliber 2885CCW700
25960 ROYAL OAK ChronographCaliber 2385CW800
25964 JULES AUDEMARS TourbillionCaliber 2875BothTBD
25966 ROYAL OAK ChronographCaliber 2385CW800
25967 ROYAL OAK ChronographCaliber 2385CW800
25969 ROYAL OAK Ltd. Ed. – Tradition d’Excellence Nบ 4Caliber 2893TBDTBD
25970 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Time Zone Hong KongCaliber 2229/2845Both800
25978 ROYAL OAK Chronograph – Gem SetCaliber 2385CW800
25979 ROYAL OAK Chronograph Ltd. Ed. – City of Sails AlinghiCaliber 2385CW800
25984 JULES AUDEMARS Grande ComplicationCaliber 2885CCW700
25986 ROYAL OAK OFFSHORE Ladies Chronograph – Gem SetCaliber 2385CW800
25987 EDWARD PIGUET ChronographCaliber 2385CW800
25995 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Alinghi Commemorative Edition America’s Cup 2003Caliber 2229/2845Both800
25996 JULES AUDEMARS Grande ComplicationCaliber 2885CCW700
26000 JULES AUDEMARS Perpetual Calendar “30th Anniversary”Caliber 2120/2802Both800
26003 JULES AUDEMARS Equation of TimeCaliber 2120/2808Both800
26003 ROYAL OAK Self-winding Watch 39mmCaliber 3120Both600
26004 ROYAL OAK Ltd. Ed. – QE II CupCaliber 2385CW800
26007 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Arnold SchwarzeneggerCaliber 2226/2840Both800
26011 MILLENARY Automatic – Steel WomanCaliber 2140Both800
26012 JULES AUDEMARS Ladies’ ChronographCaliber 2385CW800
26014 ROYAL OAK Ltd. Ed. – La Boutique New YorkCaliber 2385CW800
26018 MILLENARY Automatic – Gem-Set WomanCaliber 2140Both800
26020 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph – SafariCaliber 2226/2840Both800
26022 ROYAL OAK ChronographCaliber 2385CW800
26023 JULES AUDEMARS Grande ComplicationCaliber 2885CCW700
26030 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph Ltd. Ed. – Juan Pablo MontoyaCaliber 2226/2840Both800
26034 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – SincereCaliber 2226/2840Both800
26036 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – La Boutique Ladies’Caliber 2385CW800
26037 JULES AUDEMARS Ladies’ ChronographCaliber 2385CW800
26040 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Alinghi PolarisCaliber 2326/2847 or 2329/2847CCW800
26041 ROYAL OAK Ltd. Ed. – La Boutique ParisCaliber 2385CW800
26042 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – JPMCaliber 2226/2840Both800
26048 ROYAL OAK OFFSHORE Ladies ChronographCaliber 2385CW800
26053 JULES AUDEMARS Skeleton Equation of TimeCaliber 2120/2808Both800
26055 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Jay Z 10th Ann.Caliber 2326/2840CCW800
26059 ROYAL OAK Ltd. Ed. – Tapada de MafraCaliber 2385CW800
26060 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Rodeo DriveCaliber 2326/2840CCW800
26061 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Pride of RussiaCaliber 2326/2840CCW800
26062 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Team AlinghiCaliber 2326/2848CCW800
26067 ROYAL OAK OFFSHORE ChronographCaliber 3126/3840Both600
26068 ROYAL OAK ChronographCaliber 2385CW800
26071 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph Ltd. Ed. – Rubens Barrichello Ltd. Ed.Caliber 2226/2840Both800
26074 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – PolarisCaliber 2329/2846CCW800
26075 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Monte NapoleoneCaliber 2326/2840CCW800
26076 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Lady AlinghiCaliber 2385CW800
26078 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Rubens Barrichello I, Rubens Barrichello IICaliber 2326/2840CCW800
26079 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – QE Cup 2006Caliber 2326/2840CCW800
26082 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Orchard RoadCaliber 2326/2840CCW800
26086 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Worth AvenueCaliber 2326/2840CCW800
26088 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – ADCCaliber 2326/2840CCW800
26089 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – White ChronographCaliber 2226/2840Both800
26092 ROYAL OAK OFFSHORE Ladies ChronographCaliber 2385CW800
26098 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Rubens Barrichello IICaliber 2326/2840CCW800
26100 JULES AUDEMARS ChronographCaliber 3124/3841Both600
26103 ROYAL OAK Ltd. Ed. – DubaiCaliber 2385CW800
26104 ROYAL OAK Ltd. Ed. – Dubai Gem SetCaliber 2385CW800
26107 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – OceanografiaCaliber 2326/2840CCW800
26108 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Rhone-FusterieCaliber 3126/3840Both600
26111 ROYAL OAK Ltd. Ed. – Montreux Grand Prix 2006Caliber 2385CW800
26114 ROYAL OAK OFFSHORE Ladies’ ChronographCaliber 2385CW800
26115 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Jalan Bukit BintangCaliber 3126/3840Both600
26120 ROYAL OAK Dual TimeCaliber 2229/2845Both800
26130 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – QE Cup 2007Caliber 2127/2827Both800
26131 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – QE Cup 2007Caliber 2127/2827Both800
26132 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – GinzaCaliber 3126/3840Both600
26133 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Shaquille O’NealCaliber 3126/3840Both600
26134 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Shaquille O’NealCaliber 3126/3840Both600
26136 ROYAL OAK Ltd. Ed. – Tour AutoCaliber 2385CW800
26137 ROYAL OAK Ltd. Ed. – EurocopterCaliber 2385CW800
26145 MILLENARY ChronographCaliber 2385CW800
26150 MILLENARY Automatic Time Zones (Dual Time) – MaseratiCaliber 2329/2846CCW800
26150 MILLENARY Dual Time MaseratiCaliber 2229/2845Both800
26157 ROYAL OAK Ltd. Ed. – The National Classic TourCaliber 2385CW800
26158 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Arnold’s All-StarsCaliber 3126/3840Both600
26161 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Sachin TendulkarCaliber 3126/3840Both600
26165 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – SurvivorCaliber 3126/3840Both600
26170 ROYAL OAK OFFSHORE Ladies ChronographCaliber 3126/3840Both600
26174 ROYAL OAK OFFSHORE ChronographCaliber 3126/3840Both600
26176 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – BumblebeeCaliber 3126/3840Both600
26181 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Rue St. HonoreCaliber 3126/3840Both600
26182 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Sachin TendulkarCaliber 3126/3840Both600
26184 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Tour Auto 2008Caliber 3126/3840Both600
26185 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – ChronopassionCaliber 3126/3840Both600
26186 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Las Vegas StripCaliber 3126/3840Both600
26187 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Montauk PointCaliber 3126/3840Both600
26188 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Porto CervoCaliber 3126/3840Both600
26190 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Singapore Grand PrixCaliber 3126/3840Both600
26191 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Las Vegas StripCaliber 2226/2840Both800
26192 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Don Ramo de la CruzCaliber 3126/3840Both600
26194 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Monte NapoleoneCaliber 3126/3840Both600
26195 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – MasatoCaliber 3126/3840Both600
26196 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – MasatoCaliber 3126/3840Both600
26197 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Tapei 101Caliber 3126/3840Both600
26200 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Lava (Singapore)Caliber 3126/3840Both600
26202 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Jarno Trulli ChronographCaliber 3126/3840Both600
26207 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Sebastien BuemiCaliber 3126/3840Both600
26208 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Tour Auto 2012Caliber 3126/3840Both600
26220 ROYAL OAK Automatic ChronographCaliber 2385CW800
26250 JULES AUDEMARS Day & DateCaliber 2324/2825CCW800
26251 JULES AUDEMARS Day & DateCaliber 2324/2825CCW800
26252 ROYAL OAK Perpetual CalendarCaliber 2120/2802Both800
26262 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Restivo Perpetual CalendarCaliber 2226/2839Both800
26266 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Lady CatCaliber 2385CW800
26267 ROYAL OAK OFFSHORE ChronographCaliber 2385CW800
26271 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Las Vegas Strip LadyCaliber 2385CW800
26278 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Tour Auto 2009Caliber 2326/2840CCW800
26280 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – The National Classic TourCaliber 3126/3840Both600
26283 ROYAL OAK OFFSHORE Ladies’ ChronographCaliber 2385CW800
26284 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Rubens Barrichello IIICaliber 2326/2840CCW800
26286 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Rubens Barrichello 257Caliber 3126/3840Both600
26287 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Don Ramon de la Cruz LadyCaliber 2385CW800
26290 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Grand PrixCaliber 3126/3840Both600
26296 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Gstaad ClassicCaliber 2326/2840CCW800
26297 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Pride of MexicoCaliber 2326/2840CCW800
26300 ROYAL OAK ChronographCaliber 2326/2840CCW800
26320 ROYAL OAK Chronograph 41mmCaliber 2385CW800
26330 ROYAL OAK Day & DateCaliber 2324/2810CCW800
26365 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Pride of ArgentinaCaliber 2326/2840CCW800
26378 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. – Arnold Schwarzenegger The Legacy ChronographCaliber 2326/2840CCW800
26380 JULES AUDEMARS Dual TimeCaliber 2329/2846CCW800
26385 JULES AUDEMARS Moon-Phase CalendarCaliber 2324/2825CCW800
26390 JULES AUDEMARS Perpetual CalendarCaliber 2120Both800
26400 ROYAL OAK OFFSHORE ChronographCaliber 3126/3840Both600
26550 ROYAL OAK OFFSHORE Tourbillon ChronographCaliber 2897Both800
26568 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph Michael Schumacher Ltd. EditionCaliber 3126/3840Both600
26603 ROYAL OAK Equation of TimeCaliber 2120/2808Both800
26865 MILLENARY Star WheelCaliber 2224/2811Both800
77151 ROYAL OAK OFFSHORE Lady Automatic – DateCaliber 2140Both800
77161 MILLENARY AutomaticCaliber 2140Both800
77216 MILLENARY Automatic – Steel WomanCaliber 2140Both800
77217 MILLENARY Automatic – Gem-Set WomanCaliber 2140Both800
77220 ROYAL OAK Ladies’ TuxedoCaliber 2140Both800
77301 MILLENARY LadiesCaliber 2140Both800
77301 MILLENARY SelfwindingCaliber 2325CCW800
77302 MILLENARY LadiesCaliber 2140Both800
77302 MILLENARY SelfwindingCaliber 2325CCW800
77303 MILLENARY LadiesCaliber 2140Both800
77303 MILLENARY SelfwindingCalbier 2325CCW800
77306 MILLENARY BaguetteCaliber 2325CCW800
77315 MILLENARY Starlit SkyCaliber 3123Both600
77316 MILLENARY Starlit SkyCaliber 3123Both600
77321 ROYAL OAK Ladies’ DateCaliber 2140Both800
77331 ROYAL OAK Ladies’ Date CortinaCaliber 2140Both800
79290 ROYAL OAK OFFSHORE Automatic – DateCaliber 2140Both800
79349 MILLENARY LadiesCaliber 2140Both800
79367 MILLENARY Automatic – Gem-Set WomanCaliber 2140Both800
79373 MILLENARY Automatic – Gem-Set WomanCaliber 2140Both800
Caliber 2120Caliber 2120Both800
Caliber 2120/2801Caliber 2120/2801Both800
Caliber 2120/2802Caliber 2120/2802Both800
Caliber 2120/2802 SQCaliber 2120/2802 SQBoth800
Caliber 2120/2803Caliber 2120/2803Both800
Caliber 2120/2804Caliber 2120/2804Both800
Caliber 2120/2808Caliber 2120/2808Both800
Caliber 2120/2808 SQCaliber 2120/2808 SQBoth800
Caliber 2121Caliber 2121Both800
Caliber 2122Caliber 2122Both800
Caliber 2123Caliber 2123Both800
Caliber 2124/2810Caliber 2124/2810Both800
Caliber 2125Caliber 2125Both800
Caliber 2126/2839Caliber 2126/2839Both800
Caliber 2126/2840Caliber 2126/2840Both800
Caliber 2127/2827Caliber 2127/2827Both800
Caliber 2129/2845Caliber 2129/2845Both800
Caliber 2130Caliber 2130CW800
Caliber 2131Caliber 2131CW800
Caliber 2140Caliber 2140Both800
Caliber 2141/2806Caliber 2141/2806Both800
Caliber 2150Caliber 2150CW650
Caliber 2151Caliber 2151CW650
Caliber 2224/2725Caliber 2224/2725Both800
Caliber 2224/2811Caliber 2224/2811Both800
Caliber 2224/2814Caliber 2224/2814800
Caliber 2225Caliber 2225Both800
Caliber 2226Caliber 2226Both800
Caliber 2226/2839Caliber 2226/2839Both800
Caliber 2226/2840Caliber 2226/2840Both800
Caliber 2226/2841Caliber 2226/2841Both800
Caliber 2229Caliber 2229Both800
Caliber 2229/2845Caliber 2229/2845Both800
Caliber 2324Caliber 2324CCW800
Caliber 2324/2810Caliber 2324/2810CCW800
Caliber 2324/2825Caliber 2324/2825CCW800
Caliber 2325Caliber 2325CCW800
Caliber 2326Caliber 2326CCW800
Caliber 2326/2840Caliber 2326/2840CCW800
Caliber 2326/2841Caliber 2326/2841CCW800
Caliber 2326/2847Caliber 2326/2847CCW800
Caliber 2326/2848Caliber 2326/2848CCW800
Caliber 2329Caliber 2329CCW800
Caliber 2329/2846Caliber 2329/2846CCW800
Caliber 2329/2847Caliber 2329/2847CCW800
Caliber 2385Caliber 2385CW800
Caliber 2870Caliber 2870Both800
Caliber 2875Caliber 2875Both800
Caliber 2885Caliber 2885CCW700
Caliber 2897Caliber 2897Both800
Caliber 3120Caliber 3120Both600
Caliber 3123/3908Caliber 3123/3908Both600
Caliber 3124/3841Caliber 3124/3841Both600
Caliber 3126/3840Caliber 3126/3840Both600
Caliber 3129Caliber 3129Both600
Caliber 3130Caliber 3130Both600
Caliber 4101Caliber 4101Both600
Caliber 5122Caliber 5122Both800
ModelMovement Or CaliberTurn DirectionTurns Per Day
Calibre RM005Calibre RM005Both741
Calibre RM007Calibre RM007Both395
Calibre RM010Calibre RM010Both741
Calibre RM011Calibre RM011Both741
Calibre RM023Calibre RM023Both741
Calibre RMAS7Calibre RMAS7Both741
RM 005 Felipe Massa Skeletonized AutomaticCalibre RM005-SBoth741
RM 007 Ladies WatchCalibre RM007-1Both395
RM 010 Skeletonized AutomaticCalibre RM005-SBoth741
RM 011 Felipe Massa Skeletonized AutomaticCalibre RM011-SBoth741
RM 016 Skeletonized AutomaticCalibre RM005-SBoth741
RM 023 AutomaticCalibre RM023Both741
RM 028 Diver’s WatchCalibre RMAS7Both741