นาฬิกา Patek Philippe ที่ใช้เครื่อง CALIBER 240 PS IRM LU สามารถสะสมพลังงานจากการหมุนได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น คือ ccw หรือ ทวนเข็มนาฬิกา และต้องการสะสมพลังงาน 800 รอบ ต่อวัน

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *